Ilustracja Juliusza Kossaka do "Pieśni o ziemi naszej" Wincentego Pola.