Opera skomponowana przez Zygmunta Noskowskiego, do słów Ludomiła Germana. Publikacja wydana we Lwowie w 1897 roku.