Fotografia z 1908 roku z archiwum Universal Esperanto Association opublikowana w  "The Congressional Book of the 4th World Esperanto Congress in Dresden.  

Źródlo kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.