Fotografia opublikowana w 1933 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 14, s. 267.