Fotografia opublikowana w 1929 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 18, s. 362.