Mjr Zbigniew Burzyński zakłada doktorowi Konstantemu Jodko-Narkiewiczowi maskę tlenową.