Fotografia Romana Sumika ze zbiorów własnych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.