Fotografia z publikacji S. Bobrowskiej i S. Tauba "Dzieje stenografii" wydanej przez Zespół Tow. Stenograficznych systemu Polińskiego na Wojew. Śląskie", Katowice 1931 r.