Rysunek z autografem opublikowany w książce "Lucyan Redel Poezye", wydanej w Warszawie w 1901 roku.