Fotografia wykonana w Warszawie w latach 1930-1934.