Fotografia opublikowana w książce Ludwika Janowskiego "W promieniach Wilna i Krzemieńca", wydanej w 1923 roku w Wilnie  nakładem Księgarni Józefa Zawadzkiego.