fotografia opublikowana w: Księga jubileuszowa „Kurjera Porannego” 1877-1902. Wydana z powodu 25-lecia pisma, red. F. Fryze, Warszawa 1903, s. 219.