Litografia z pierwszego tomu  "Dzieł  ..." L. Osińskiego., opublikowanego w 1861 roku w Warszawie.