Fotografia wykonana w mieszkaniu artysty w 1935 roku.