Fotografia sytuacyjna wykonana w mieszkaniu artysty.