Portret opublikowany w 1884 roku w piśmie "Kłosy" nr 968, s. 40.