Odbitka graficzna z 1645 roku ze zbiorów Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.