Portret będący elementem pocztówki "Juliusz Słowacki, osoby i miejsca z nim związane", wydanej w Wilnie w 1909 roku.