Pocztówka wydana około 1910 roku we Lwowie przez Wydawnictwo Kart Artystycznych D.G.