Tytułowa strona książki wydanej około 1925 roku w Warszawie przez Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska".