Ilustracja z publikacji "Album Wileńskie", wydawanej przez Jana Kazimierza Wilczyńskiego w latach 1845-1875.