Drzeworyt francuski z lat 1861-1879, według wzoru Marguerite Marie Chanu i Aleksandra Kena.