Fotografia umieszczona w "Strzelec", 1925, nr.22, s.21.