Dzieło wydane w 1517 roku, uznawane za pierwsze polskie dzieło etnograficzne, opisujące geografię i etnografię Europy wschodniej.