Drzeworyt francuski z około 1865 roku autorstwa Adolphe`a Besta według wzoru Marguerite`a Marie Chenu.