Rzeźba odlana z gipsu według dzieła  André Jeana Le Bruna.  Fotografia K. Stasiuk.