Fotografia wykonana przed 1936 rokiem. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.