Fotografia wykonana przez Konrada Brandla około 1885 roku.