Fotografia z 1861 roku ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi. 

Źródło kopii cyfrowej: http://culture.pl/pl/dzielo/danuta-jackiewicz-fotografowie-warszawy-maksymilian-fajans-1825-1890