Okładka ósmego wydania książki "pomn. i licznymi obrazkami ozdobionego", które ukazało się  w  1907 roku Poznaniu nakładem Jarosława Leitgebera.