Fotografia Romualda Pieńkowskiego z lat 1973-1975 ze zbiorów Fototeki FINA.