Fotografia Romualda Pieńkowskiego z lat 1973-1974 ze zbiorów Fototeki FINA.