Fotografia Romualda Pieńkowskiego wykonana w latach 1973-1975 ze zbiorów Fototeki FINA.