Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski (z opaską na ramieniu) podczas przemówienia do generalicji polskiej i zagranicznej oraz reprezentantów prasy, w szczegółowej rozprawie nad zakończonymi manewrami.