Podręcznik wydany w 1847 roku w Głogówku przez H. Handela.