Rycina z książki J. Łoskiego "Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki" wydanej w 1883 roku w Warszawie.