Drzeworyt według wzoru Marcello Baciarellego, opublikowany w 1889 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 326 s. 193.