Miedzioryt opublikowany w pracy A.S. Naruszewicza "Historia narodu polskiego, t. 7", wydanej w Warszawie w 1804 roku (tabl. po s. 24).