Drzeworyt według wzoru Józefa Tadeusz Polkowskiego, opublikowany w  1862 roku w "Tygodniku ilustrowanym",   nr 156, s. 116.