Ilustracja z książki Stanisława Tarnowskiego „Nasze dzieje w ostatnich stu latach”, opublikowanej w 1898 roku w Krakowie przez Spółkę Wydawniczą Polska (s.  113).