Portret Marii Amelii Brühl, córki Henryka hr. Brühla, żony Jerzego Mniszcha, Kasztelana Krakowskiego.

Rytował (technika mieszana) w Rzymie, w roku 1785, Domenico Cunego (1727-1803).

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl