Obraz olejny z około 1690 roku z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

Źródło kopii cyfrowej: www.wilanow-palac.art.pl.