Fotografia miniatury malarskiej wykonana przed 1931 rokiem.