Fotografia wykonana w latach 1927-1939 ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.