Maria Rodziewiczówna oznaczona na zdjęciu znakiem "X".