Fotografia oryginalna wykonana przed 1906 rokiem, która znalazła się w zasobie IKC.