Maria Skłodowska jako 15-letnia dziewczyna. Reprodukcja z książki.