Obraz z około 1810 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.