Marian Dubiecki - weteran powstania z 1863 roku w towarzystwie przyjaciół. Od lewej widoczni: Marian Dubiecki, Henryk Wohl, Benedykt Dybowski, Feliks Zienkowicz i Leon Dąbrowski.

Fotografia z lat 1885-1900.