Fotografia Romana Sumika ze zbiorów własnych Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego.